• Informatie
  • Uitslagen & Standen
  • Extra
  • Contact

Informatie                             

·                                             Sneek, december 2016

Beste leden,

Nu het huidige bestuur besloten heeft om niet langer gebruik te maken van de  website bridgesocieteit.nl en de dropbox, die beide op mijn naam staan en die men tot nu toe zonder problemen kon en mocht gebruiken, heb ik, mede gezien de wijze waarop men mij na mijn aftreden als voorzitter heeft behandeld, besloten om per direct elke band met de bridgesocieteit te beëindigen. Dit heeft geen gevolgen voor het doorgaan van de competities e.d., want daarvoor heeft men de door mij gemaakte handleidingen, wel kan het mogelijk zijn, dat jullie enige tijd van informatie verstoken blijven, waarvoor mijn excuses.

 

Wat ik in augustus al vermoedde, is nu toch uitgekomen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de leden J. Gebben, T. Brouwer, T. Hofma, W. van Houten en niet te vergeten G. Timmer, de aanstichter van dit alles. Het was mij toen al duidelijk, dat zij Timmer als voorzitter en Hofma als bestuurslid wilden hebben. Voor mij was dat de reden om niet langer voorzitter te willen zijn.

 

Toch kijk ik met een goed gevoel terug, want 16 jaar lang heb ik leden veel bridgeplezier kunnen geven. Onder mijn leiding is het een unieke sociëteit geworden met 230 leden, daar was en ben ik nog steeds trots op.

 

De vele leden die mij hun blijk van medeleven hebben betuigd, wil ik bij deze alsnog hartelijk bedanken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ron de Bouter