• Informatie
 • Uitslagen & Standen
 • Extra
 • Contact

Informatie

                             

·       Eens ’n keertje onze sfeer proeven?

Dat kan, wij bieden de mogelijk om op één van onze speeldagen mee te kunnen spelen. Men kan 2 keer per jaar zonder enige verplichting daarvan gebruik maken. Stuur een mail naar wedstrijdzaken@bridgesocieteit.nl en men kan meedoen.

           

·      Lid worden van onze bridgesocieteit?

We organiseren komend winterseizoen de ene week competitie op de maandagmiddag en dinsdagavond, de andere week op maandagavond en donderdagmiddag + avond. Een competitieronde bestaat uit 7 zittingen in het najaar en 7 in het voorjaar.

Wat zijn onze voordelen?

Per competitieronde mag een PAAR zich 1 keer gewoon afmelden.

Per competitieronde bepalen de 6 beste scores van de 7 zittingen het eindklassement.

Bij iedere zitting wint het paar dat het dichts bij de 50% eindigt een prijs.

Vrijwel nooit een stilzittafel, wij regelen dat!

Bij iedere zitting serveren wij na afloop een hartig hapje.

Per competitieronde winnen de nrs. 1 en 2 geëindigde paren per lijn een prijs.

Onze clubdrives zijn heel gezellig met altijd een gratis buffet.

Transparante contributie; onze basiscontributie is slechts € 15,00 en per competitie waaraan men meespeelt € 7,50 + de NBB bijdrage.

Voor meer informatie stuur een email naar secretariaat@bridgesocieteit.nl

           

·       De bridgesocieteit sneek is open!

Met een informeel “open huis” op 7 mei 2013 kregen leden en andere belangstellenden de kans onze prachtige bridgeruimte te bewonderen.

Hiervan is door veel geïnteresseerde bridgers gebruik gemaakt, zeker 250 personen waren zeer enthousiast. Ook clubbestuurders uit de regio, het districtsbestuur en ook de Nederlandse Bridge Bond waren vertegenwoordigd en vol respect voor datgene wat wij hebben neergezet. Mede door het feit dat dit in korte tijd gerealiseerd is met vrijwilligers binnen onze eigen sociëteit. De uitstekende locatie en gezellige sfeer hebben meerdere bridgers ertoe aangezet lid te worden van onze sociëteit. Deze heten wij uiteraard van harte welkom.

           

·       Dank!

Ik wil hierbij, mede namens mijn beide bestuursleden Jannie en Tineke, alle vrijwilligers die tijdens de verbouwing en bij de opening hun steentje hebben bijgedragen, heel hartelijk bedanken. Het is hartverwarmend, dat als je een beroep doet op vrijwilligers, er velen zijn, die met plezier hun medewerking willen geven. Ik ben er trots op, dat deze leden, ja zelfs niet leden met volle inzet en plezier hebben bijgedragen aan de totstandkoming van onze unieke locatie. In het bijzonder bedanken wij, Domien Silvius, Cristiaan Wagenaar, Willem Langhorst, Siep Gielstra, Wijtze Hoekstra en Age Tolsma.

Ron de Bouter – voorzitter.

           

·       Ervaringen met computer geschudde spellen, lees hierover wat bridgeclub Schollevaar op internet heeft gepubliceerd, klik hier….

 • Deelnemerslijst
 • Drives/Inloop

 • Info over de bridgesocieteit
 • Wie zijn wij

 • Onze Extra Activiteiten
 • In zomer en winter

 • Competitie & Inloop
 • Onze speelmogelijkheden

 • Lidmaatschap
 • Kosten en mogelijkheden

 • Speeldata seizoen
 • Alle competities en drives

 • Onze Commissies
 • Wat doen zij

 • Fotoalbum
 • Laatste album + archief

  Aanvangstijden:
  middag 13:30 uur
  avond 19:30 uur
  Voor drives zie de aankondiging